Częstochowa, al. NMP 34, Biuro 226
Czasem nawet 24 godziny wystarczą, aby znaleźć odpowiedniego pracownika do Twojego projektu. Wykorzystanie naszej bazy kandydatów oraz zatrudnienie przez MNT to oszczędność czasu spędzanego na szkoleniach i rozmowach kwalifikacyjnych, płatność za rzeczywistą pracę.

Zatrudnimy wskazanych przez Państwa lub wyselekcjonowanych pracowników i oddelegujemy ich do wykonywania pracy na określonym stanowisku w Państwa firmie.
Zatrudnienie zewnętrzne może dotyczyć delegowania pracy całych zespołów dedykowanych np. konkretnemu projektowi lub danemu obszarowi działań, które ze względu na efektywność przedsiębiorstwa powinny zostać na zewnątrz organizacji bądź też zadaniom angażującym wyłącznie samodzielnych pracowników w poszczególnych obszarach.

Zatrudnienie zewnętrzne może być realizowane na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Opracowujemy indywidualny projekt świadczenia danej usługi, dopasowany do Państwa oczekiwań i wymagań.

W ramach świadczonych usług bierzemy pełną odpowiedzialność – tak finansową jak i prawną – za rzetelne i terminowe wypełnianie wszelkich obowiązków względem Państwa firmy i personelu objętego świadczoną usługą.

Aktualna polisa ubezpieczeniowa gwarantuje Państwu refundację ewentualnych szkód z racji nienależycie wykonywanych usług. W trakcie prowadzenia naszej działalności, nie zaistniała jakakolwiek potrzeba skorzystania z tego typu zabezpieczenia.

Korzyści:
- Zmiana struktury kosztów – przeniesienie kosztów zatrudnienia delegowanych pracowników z budżetu personalnego na budżet administracyjny
- Rozwiązanie problemu limitu etatów
- Możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów, wynikających z bezpośredniego zatrudnienia przez firmę (pakiety socjalne, benefity + inne formy wynagradzania pracowników firmy). Stosuje się to często w przypadku stanowisk kierowniczych, gdzie świadczenia tego typu stanowią bardzo duży procent wynagrodzenia
- Obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo – płacową i przejęcie wszelkich działań z nią związanych przez Zleceniodawcę
- Przejęcie przez Agencję pełnej odpowiedzialności prawno – finansowej, wynikającej z zatrudniania delegowanych pracowników

Firma zajmuje się poszukiwaniem wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników dla firm oraz pracodawców, ktorzy są naszymi parterami. Świadczymy usługi w zakresie zakwaterowania (posiadamy ponad 5 hostelów pracowniczych) oraz logistyki (dowóz pracownika do mieszkania lub pracy w momencie przyjazdu). W naszej ofercie Państwo znajdą:

Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy:
· Pobyt czasowy
· Zezwolenia na pracę typu A
· Książeczka Sanepidu
· Rejestracja oraz odbiór NIP-u
· Szkolenia BHPDANE KONTAKTOWE
Powered by MNT-Work. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów. Mapa strony
Zamknij