Częstochowa, al. NMP 34, Biuro 226

Liczebność pracowników z Ukrainy v Polsce

Dla pracodawców
Liczebność pracowników z Ukrainy v Polsce


W 2013 roku pracowników z Ukrainy w Polsce było 400 tysięcy, oficjalnie w Polsce pracuje 2 mln Ukraińców. W Polsce oficjalnie pracuje dzisiaj 1,2 mln Ukraińców. Według źródła Ukraińskiego Centrum Analitycznego, że do końca 2017 roku będzie aż 2 mln osób z terytorium Ukrainy pracujących w Polsce.
109 tysięcy ludności z Ukrainy ma długoterminowe zezwolenia na pracę. Pracują w różnych sektorach jako programiści, w przemyśle, budownictwie. Od stycznia 2017 roku liczba pozwoleń wzrosła o 40 procent w ocenie do ubiegłego roku.

Najwięcej ludności Ukraińskiej jechało do Polski z zachodnich granic i również z całej Ukrainy. Wielu Ukraińców przyjechało do pracy w Polsce. Wyjeżdżają osoby z obwodu czerkaskiego, winnickiego, czernihowskiego. W ciągu ostatnich dwóch lat rosyjski kierunek stał się niepopularny. Można spotkać w Polsce osoby z obwodu donieckiego i ługańskiego. Przydzielone są im zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na pracę. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w III kwartale bieżącego roku. Liczba Ukraińców ubezpieczonych w ZUS wyniosła 307 tys.

Z początkiem roku przyjechało do naszego kraju ponad 113 tys. zatrudnionych i odprowadzających składki pracowników z Ukrainy. Według Ministerstwa Rodziny, za I półrocze 2017 roku stwierdza się, że w Polsce wydano ponad 900 tys. oświadczeń o zamiarze zlecenie pracy cudzoziemcowi. - Liczba wydanych oświadczeń jest zróżnicowana z liczbą aktualnie pracujących w Polsce Ukraińców. Na naszym rynku pracy jest milion Ukraińców, a ubezpieczonych w ZUS jest 300 tys., to pozostałe osoby albo pracują w firmie z umową o dzieło.

Podobne treści

Jak przebiega rekrutacja osób z Ukrainy?

Aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, trzeba złożyć we właściwym dla siedziby firmy powiatowym urzędzie pracy.

Dla pracodawców
Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Przed podjęciem zatrudnienia, obywatel kraju spoza UE musi mieć odpowiednie dokumenty.

Dla pracodawców
Korzyści z zatrudnienia cudzoziemców

Faktem jest, że polski pracodawca wiele zyskuje, zatrudniając obywatela Ukrainy.

Dla pracodawców

Powered by MNT-Work. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów. Mapa strony
Zamknij