Częstochowa, al. NMP 34, Biuro 226

Jak przebiega rekrutacja osób z Ukrainy?

Dla pracodawców
Jak przebiega rekrutacja osób z Ukrainy?


Aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, trzeba złożyć we właściwym dla siedziby firmy powiatowym urzędzie pracy dokument o nazwie: Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Kiedy Państwowy Urząd Pracy zarejestruje dane oświadczenie, wówczas pracodawca może je odebrać i od tego momentu legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy. Nie jest przy tym wymagany badanie rynku pracy.

Rejestracja oświadczenia zajmuje urzędom czasem trzy dni. Na podstawie takiego dokumentu obywatel Ukrainy może ubiegać się o wizę roboczą (wiza turystyczna lub innego przeznaczenia nie pozwala na podjęcie pracy zarobkowej w Polsce). Szczegółowe informacje na temat wiz dla Ukraińców znajdują się na stronie polskiej ambasady w Kijowie. Obywatela Ukrainy można w Polsce zatrudnić tylko na podstawie umowy pisemnej, w szczególności umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Pracownika cudzoziemca zatrudnionego na umowę o pracę należy normalnie, podobnie jak polskiego pracownika, zgłosić w ciągu 7 dni do ubezpieczenia drukiem ZUS ZUA, z tym wyjątkiem, że zamiast numeru PESEL należy wpisać numer paszportu. Obywatela Ukrainy należy ponadto zameldować w miejscu pobytu według standardowej procedury.

W oświadczeniu należy wpisać dane identyfikacyjne firmy zatrudniającej oraz zatrudnianego pracownika, a także m.in. miejsce wykonywania pracy, zawód oraz dane dotyczące wizy, świadczenia oraz, co bardzo istotne, należy wpisać także okresy, w których ma być wykonywana praca. Łączny okres wykonywania pracy nie może przekroczyć 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Z naszej strony zajmujejemy się wszystkimi:
- sprawami formalnymi
- zgłoszeniami do ZUS –U
- zakwaterowaniem pracowników
-sprawami związanymi z przedłużeniem czasu pobytu (wiza, karta pobytu).

Podobne treści

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Przed podjęciem zatrudnienia, obywatel kraju spoza UE musi mieć odpowiednie dokumenty.

Dla pracodawców
Korzyści z zatrudnienia cudzoziemców

Faktem jest, że polski pracodawca wiele zyskuje, zatrudniając obywatela Ukrainy.

Dla pracodawców
Najczęściej zadawane pytania przez Pracodawców.

Kwestie związane z prawami i obowiązkami, kosztami, wynagrodzeniami, BHP, itd.

Dla pracodawców

Powered by MNT-Work. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów. Mapa strony
Zamknij