Częstochowa, al. NMP 34, Biuro 226
Rekrutujemy obywateli z Ukrainy w następujących zawodach:

Operator koparki

Pracownicy z Ukrainy
Operator koparki

  • 2 osoby
  • 15-20 dni
  • 12-14zł/h netto


Zakres obowiązków:
• prace z wykorzystaniem sprzętu budowlanego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
• prace ziemne, transportowe i załadunkowe,
• kontrola stanu technicznego użytkowanego sprzętu,
• użytkowanie maszyn budowlanych i maszyn zgodnie z instrukcją i DTR,
• prowadzenie raportów dziennych sprzętu- kart drogowych,
• racjonalna gospodarka materiałami eksploatacyjnymi, w tym paliwa,
• dbanie o powierzony sprzęt.

Operatorzy koparek posiadają odpowiednie przeszkolenie do wykonywania pracy, poświadczone odpowiednimi dokumentami (uprawnienia do obsługi koparki / koparko -ładowarki)

Zapewniamy:
• Utrzymanie stałego poziomu zatrudnienia wśród pracowników agencji.
• Pełen nadzór nad kwestiami formalno-prawnymi, związanymi z zatrudnianiem obcokrajowców.
• Racjonalizację zatrudnienia (precyzyjnie dostosowanie liczby pracowników do faktycznego zapotrzebowania).

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość pracowników, czas na ich rekrutację będzie konsultowany indywidualnie.
Czas pozyskania pracownika
Prześlij zgłoszenie SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI DANE KONTAKTOWE

Podobne treści

Elektryk

Elektrycy posiadają wszystkie przewidziane prawem uprawnienia do wykonywania prac w różnych zakresach odpowiedzialności np. typ. SEP- eksploatacja, dozór.

Pracownicy z Ukrainy
Operator CNC

Operatorzy CNC ze względu na bardzo dużą profesjonalizację swojej pracy, bazują nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale także wykorzystują swoje doświadczenie praktyczne, aby móc sprostać realizowanym

Pracownicy z Ukrainy
Tokarz

Tokarze, korzystając ze znajomość zagadnień związanych z toczeniem oraz znajomością rysunku technicznego są w stanie sprostać każdej zleconej pracy, oraz zapewnić odpowiednią jakość produktu

Pracownicy z Ukrainy

Powered by MNT-Work. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów. Mapa strony
Zamknij