Częstochowa, al. NMP 34, Biuro 226

Korzyści z zatrudnienia cudzoziemców

Dla pracodawców
Korzyści z zatrudnienia cudzoziemców


Korzyści z zatrudnienia cudzoziemcówDecydującym powodem zatrudniania obcokrajowców są ich specyficzne kwalifikacje oraz brak rodzimych pracowników gotowych pracować za oferowane wynagrodzenie. Cudzoziemcy wypełniają lukę istniejącą na rynku pracy, przynosząc z sobą wysoką jakość wykonywanych przez nich zawodowych obowiązków. Spośród cudzoziemców, również obywatele z Ukrainy podejmują się pracy, której nie chcą wykonywać Polacy. To najczęściej zadania proste, ale wymagające dużej sprawności fizycznej i siły.

Korzystanie z pracy cudzoziemców pozwala na utrzymanie stabilności zatrudnienia oraz ciągłości produkcji. Pracownicy z Ukrainy są uczciwi, lojalni, nie spóźniają się, nie chorują, nie biorą nagminnie zwolnień. Przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych i to właśnie na pracy najbardziej się skupiają. Doskonale wiedzą, że rynek pracy jest dla nich ograniczony, doceniają więc możliwość jakiegokolwiek zatrudnienia, dzięki któremu mogą zarobić na utrzymanie swoje oraz rodziny pozostawionej na Ukrainie.

Zatrudnienie pracowników za pośrednictwem naszej agencji zapewnia sprawdzenie Ukraińców pod kątem legalności pobytu na terenie naszego kraju i możliwości podjęcia zatrudnienia. Jeśli istnieje taka potrzeba, tłumaczymy CV, kontrolujemy dokumentację, weryfikujemy dane. Dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość zatrudniania wyłącznie osób, które odpowiadają mu pod względem wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia. Niezwykłą korzyścią jest również możliwość zorganizowania przez nas noclegu, a nawet transportu do miejsca pracy – o spóźnieniach nie ma więc mowy. Kompleksowość naszych usług pozwala na zminimalizowanie kosztów utrzymania pracownika i zmaksymalizowanie efektywności zatrudnienia.

Podobne treści

Liczebność pracowników z Ukrainy v Polsce

Informacja od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za I półrocze 2017 roku wynika, że w Polsce wydano ponad 900 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Dla pracodawców
Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Przed podjęciem zatrudnienia, obywatel kraju spoza UE musi mieć odpowiednie dokumenty.

Dla pracodawców
Pośrednictwo

Współczesny świat jest bardzo duży i oferuje wiele możliwości.

Dla pracodawców

Powered by MNT-Work. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów. Mapa strony
Zamknij