Częstochowa, al. NMP 34, Biuro 226

Pośrednictwo

Dla pracodawców
POŚREDNICTWO


POŚREDNICTWO PRACY


Jednym z największych problemów w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych (w tym na rynku pracy) jest niezdolność do odnalezienia odpowiedniego partnera w biznesie. Jedną z najlepszych odpowiedzi na to wyzwanie są instytucje, które istnieją po to, żeby zorganizować i ułatwić możliwość współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Firmy o takim profilu można znaleźć prawie w każdej branży: handlu, usługach, produkcji itd. Jednym z najbardziej rozwiniętych oraz efektywnych działów pośrednictwa jest pośrednictwo pracy.

Głównym zadaniem pośrednictwa pracy jest umożliwienie kontaktu pracownika, który poszukuje zatrudnienia, z pracodawcą szukającego chętnych na określone stanowiska pracy. Ze względu na dynamiczny i obciążony rynek pracy istnieje wiele przeszkód na drodze do spotkania pracodawcy i pracownika, a ściślej mówiąc – do spotkania się w jednym punkcie i uzgodnienia oczekiwań obu zainteresowanych stron. W przypadku obcokrajowców przeszkody te stają się jeszcze bardziej wyraźne przez barierę językową oraz dodatkowe dokumenty, które pracodawca musi otrzymać. To właśnie pośrednictwo pracy jest najbardziej efektywnym systemem w przezwyciężaniu tych przeszkód. Oczywiście roli pośrednictwa pracy nie możemy zredukować wyłącznie do umożliwienia spotkania pracodawcy z pracownikiem. Jest to tylko oczekiwany efekt, który poprzedza długi proces rekrutacyjny.

Do czynności wykonywanych przez Agencję Pośrednictwa Pracy należy między innymi: pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców, upowszechnianie tychże ofert, aktywne poszukiwanie kandydatów, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach i w końcu doprowadzenie do spotkania pracodawcy z właściwym kandydatem.

Jakie są główne korzyści ze współpracy z Agencją? Po pierwsze pracodawca nie musi prowadzić specjalistycznego działu HR albo w przypadku większych firm, może znacznie obniżyć swoje wydatki z tego tytułu. Po drugie pracodawca może pozyskać odpowiednią liczbę pracowników posiadających oczekiwane kwalifikacje w krótkim terminie. Ponadto Agencja gwarantuje ciągłość obsady miejsc pracy (np. w przypadku rezygnacji albo niewłaściwej postawy pracownika, Agencja Pośrednictwa Pracy ponosi całkowitą odpowiedzialność za swojego zatrudnionego i zobowiązuje się do jego natychmiastowego zastąpienia).

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z pośrednictwa pracy. Z pewnością docenią Państwo wszystkie korzyści, które płyną z nawiązania tego typu współpracy.

Podobne treści

Korzyści z zatrudnienia cudzoziemców

Faktem jest, że polski pracodawca wiele zyskuje, zatrudniając obywatela Ukrainy.

Dla pracodawców
Praca tymczasowa

Pracownik tymczasowy ma podobne obowiązki jak inni pracownicy, zatrudnieni u tego samego pracodawcy.

Dla pracodawców
Najczęściej zadawane pytania przez Pracodawców.

Kwestie związane z prawami i obowiązkami, kosztami, wynagrodzeniami, BHP, itd.

Dla pracodawców

Powered by MNT-Work. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów. Mapa strony
Zamknij