Częstochowa, al. NMP 34, Biuro 226

Praca tymczasowa

Dla pracodawców
Praca tymczasowa


Pracownik tymczasowy ma analogiczne obowiązki jak pracownicy, którzy są zatrudnieni u tego samego pracodawcy. Taki pracownik jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o prace na czas, który jest określony przez umowę z pracodowca-użytkownikiem lub na czas wykonywania określonego zlecenia.

Zatrudnimy dla Państwa pracownika na czas określony w sytuacjach, które uniemożliwiają Państwa koncentrację na kluczowych zadaniach których terminowe wykonanie byłoby niemożliwe i oddelegujemy go do wykonywania pracy na określonym stanowisku w Państwa firmie. To również możliwość dostosowania wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb organizacyjnych firmy.

To idealne rozwiązanie w warunkach:
- Absencji chorobowych
- Niedoborów zatrudnienia w okresie urlopowym
- Ograniczonej liczby etatów
- Zagrożenie częstymi rotacjami na stanowisku pracy
- Sezonowości produkcji i usług
- Jednorazowych projektów
- Opracowujemy indywidualny projekt świadczenia danej usługi, dopasowany do Państwa oczekiwań i wymagań.

W ramach świadczonych usług bierzemy pełną odpowiedzialność – zarówno finansową jak prawną – za rzetelne i terminowe wypełnianie wszelkich obowiązków względem Państwa firmy i personelu objętego świadczoną usługą.

Podobne treści

Jak przebiega rekrutacja osób z Ukrainy?

Aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, trzeba złożyć we właściwym dla siedziby firmy powiatowym urzędzie pracy.

Dla pracodawców
Pośrednictwo

Współczesny świat jest bardzo duży i oferuje wiele możliwości.

Dla pracodawców
Najczęściej zadawane pytania przez Pracodawców.

Kwestie związane z prawami i obowiązkami, kosztami, wynagrodzeniami, BHP, itd.

Dla pracodawców

Powered by MNT-Work. © Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów. Mapa strony
Zamknij